Tieto stránky využívajú súbory cookies. Prečítajte si informácie o tom, že ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

V těchto informacích se dozvíte jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jak nás můžete kontaktovat, pokud máte dotazy ke zpracovávání vašich osobních údajů a další důležité informace o zpracovávání vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si tyto informace důkladně přečetli. Tyto informace se mohou občas měnit. Aktuální informace týkající se zpracování vašich osobních údajů budou zveřejněny na našich internetových stránkách www.yamuna.eu.

Provozovatel:

Provozovatelem Yamuna e-shopu, ve kterém jsou zpracovávány Vaše osobní údaje je společnost: YAMUNA COSMETICS EUROPE, IČ DPH: SK4120138957, se sídlem 8858 Porrog, Fő utca 40, Maďarsko, zapsaná v obchodním rejstříku Kaposvár, dne 06.03.2018, pod číslem 14 -09-316257, (dále jen Yamuna), e-mail: zakaznickyservis@yamuna.eu; tel: +421 919 366 212.

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů vám ochotně odpoví na případné dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat e-mailem na adresu: e-mail: zakaznickyservis@yamuna.eu; tel: +421 919 366 212.

Komu jsou naše služby určeny:

Nákup v našem e-shopu, registrace v e-shopu a případné zasílání novinek jsou určeny osobám starším 16 let. Osoba mladší 16 let musí požádat o rodičovský souhlas s využíváním našich služeb.

Osobní údaje, které zpracováváme:

Fakturační / dodací údaje / registrační údaje: Jméno, příjmení, oslovení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, adresa doručení, uživatelské jméno.

Údaje o nákupech, přihlášení: Údaje o zboží, ceně nákupů, datum a čas objednávky, údaje o kartách na uplatnění slev, číslo účtu, údaje o platbách kartou (pouze poslední 4 čísla platební karty), IP adresa a webový prohlížeč zařízení, datum a čas registrace.

Pokud dokončíte nákup bez registrace nebudeme zpracovávat Vaše uživatelské jméno, datum a čas registrace. Nebudete si však v tomto případě ověřit na e-shopu stav vyřízení Vaší objednávky.

K jakému účelu zpracováváme Vaše osobní údaje:

Elektronický obchod: Zpracováváme Vaše Fakturační / dodací údaje a údaje o nákupech pro účely zpracování objednávek a faktur, zpracování plateb za objednané zboží, poskytnutí informací o stavu objednávky, případného poskytnutí slev a doručení objednaného zboží. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy.

Registrace:

Pokud při dokončení objednávky - fakturační údaje zatrhnete políčko "s registrací" nebo se zaregistrujete bez nákupu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vedení databáze registrovaných uživatelů. Osobní údaje pro účely registrace v Yamuna e-shopu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat.

Marketing:

Pokud při dokončení objednávky zatrhnete políčko "Chci přijímat informace o akcích a novinkách" budeme Vám zasílat obchodní informace o produktech a různých akcích e-mailem, poštou nebo SMS zprávou. Obchodní informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby pro Vás nebyly obtěžující. Osobní údaje pro účely marketingu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme v databázi registrovaných uživatelů uchovávat po dobu 5 let od data registrace nebo od posledního nákupu. Pokud jste nám poskytli souhlas na zasílání marketingových informací, budeme Vaše osobní údaje uchovávat 5 let od data registrace nebo od posledního nákupu. Účetní doklady spojené s vyřízením objednávky musíme uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají. Po ukončení doby uchovávání zabezpečíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.

Jste povinen poskytnout nám osobní údaje?

Poskytnutí osobních údajů pro účely vyřízení objednávky je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme Vaši objednávku vyřídit. Poskytnutí osobních údajů pro účely registrace v Yamuna e-shopu a pro účely marketingu je dobrovolné.

S kým budou Vaše osobní údaje sdílené?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Daňový úřad, případně jiní příjemci na základě zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracování Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem pouze na základě doložených smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

- Poskytovatelé IT služeb

- Marketingové agentury

- Poskytovatelé poštovních a zasilatelských služeb

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí. Vaše osobní údaje přenášíme do Maďarska, kde je umístěn server, na kterém jsou uloženy.

Jaká máte práva?

Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání marketingových informací a souhlas s registrací v Yamuna e-shopu můžete kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti poštou na adresu Yamuna Cosmetics Europe, na našem webu elektronicky na e-mailovou adresu zakaznickyservis@yamuna.eu. Odhlásit se ze zasílání marketingových informací můžete také přímo v e-mailové marketingové informaci, kde je vložena možnost zastavení jejich zasílání. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k vašim osobním údajům

 Na základě žádosti máte právo získat od nás informace jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezena.

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů

Osobní údaje musí být správné, aktuální a pravdivé. Máte právo na základě žádosti na opravu nesprávných a na doplnění neúplných vašich osobních údajů. Uplatněním tohoto práva nám pomůžete udržovat Vaše osobní údaje správné a aktuální.

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo na základě žádosti požádat o vymazání Vašich osobních údajů, jestliže účel zpracování skončil nebo jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na základě žádosti o blokování Vašich osobních údajů.

Právo na přenos Vašich osobních údajů

Máte právo na základě žádosti získat Vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požádat o přenos těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezena.

Právo namítat zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely marketingu

Máte právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním vašich osobních údajů pro účely marketingu.

Způsob uplatňování práv

Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu Yamuna Cosmetics Europe, na našem webu nebo elektronicky na e-mailovou adresu zakaznickyservis@yamuna.eu.

Na Vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů odpovíme bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může být lhůta prodloužena o další dva měsíce, ale v každém případě Vás budeme o důvodech prodloužení lhůty informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však Vaše žádosti byly nepřiměřené nebo často se opakující, můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vybavení.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.

 Váš Tým Yamuna